C# Newtonsoft serialize property that is an array and a string

src:

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *